Veranderingen wetgeving beveiliging bedrijf

Per 1 januari zijn verschillende wetswijzigingen van kracht met betrekking tot de beveiliging van uw bedrijfsgegevens en bedrijfspand. Natuurlijk krijgt ieder bedrijf te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018. Ook op het gebied van cameratoezicht en brandbeveiliging zijn de regels aangepast.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 moeten overheden en bedrijfsleven voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Lees meer over de AVG.
 

Wetswijziging cameratoezicht

Het gebruik van camerabeelden gemaakt door particulieren en bedrijven en voor opsporingsdoeleinden, wordt verruimd. U mag zelf beelden van strafbare feiten verspreiden of publiceren op internet. U mag dit alleen doen wanneer:

 • het gaat om diefstal, inbraak of vernieling
 • het feit duidelijk zichtbaar is op de beelden
 • u aangifte hebt gedaan en de beelden met de politie hebt gedeeld
 • de identiteit van de verdachte niet bekend is
 • andere personen niet herkenbaar in beeld komen.

De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Lees meer over de inzet van cameratoezicht.

Veranderingen wetgeving beveiliging bedrijf

Brandveiligheid bedrijf

In uw bedrijfspand moet u maatregelen nemen om brandgevaarlijke situaties te voorkomen. Bij brand moet u de ontwikkeling en uitbreiding van brand en rook voldoende beperken. Dit doet u door gebruik te maken van onbrandbare of brandvertragende materialen die voldoen aan normen. In sommige gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een gebruiksmelding doen bij de gemeente. Daarnaast zijn er wettelijke voorschriften voor onder andere:

 • brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
 • brandblussystemen
 • uitgangen en vluchtroutes
 • verwarmings- en kookinstallaties
 • stoffering en versiering
 • verlichting

Check of u voldoet aan de wettelijke eisen voor het brandveilig gebruik van uw pand.

Evenementen in partytenten en festivalterreinen

Met ingang va 1 januari 2018 zijn de landelijk uniforme regels voor het brandveilig gebruik van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt verscherpt. De vernieuwde regels gelden voor plaatsen die niet al onder andere regelingen vallen, zoals evenementen in partytenten of op festivalterreinen. Het Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen is ingegaan op 1 januari 2018.

Betecom informeert u graag over geldende wet- en regelgeving rond veiligheid en beveiliging van uw bedrijfspand en gebouwgebruik. Bel of mail ons met uw vraag.

Adviesaanvraag

Adviesaanvraag