Camera

Camerabewaking en privacy

25/10/2018

Camerabewaking en toezicht in je bedrijf of (zorg)instelling, maar ook in je winkel, horecagelegenheid of sportclub kan helpen tegen bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van eigendommen. Het kan patiënten en bezoekers en leden helpen te beschermen. Maar de inbreuk op de privacy is groot. Hoe houdt je de juiste balans?

Wetgeving helpt hierbij. Werkgevers, ondernemers en bestuurders mogen alleen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Verder dient u ervoor te zorgen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is. Een camera in een pashokje, behandelruimte, kleedkamer of toilet gaat te ver.

Noodzaak cameratoezicht en bewaking

De werkgever, ondernemer of bestuurder moet een gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht. Bijvoorbeeld diefstal tegengaan of werknemers, patiënten, bezoekers en leden beschermen.

Het camerabewaking en toezicht moet ook noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat de werkgever, bestuurder of ondernemer het doel niet op een andere manier kan bereiken die minder ingrijpend is voor de privacy. Dat moet men eerst nagaan met een privacy toets. Het cameratoezicht mag bovendien niet op zichzelf staan, maar onderdeel zijn van een totaalpakket aan beveiligingsmaatregelen.

Privacy toets en DPIA

De werkgever, ondernemer en bestuurder moet dus eerst een privacy toets uitvoeren. Dit betekent: de belangen en rechten van werknemers, patiënten, bezoekers en leden afwegen tegen het eigen belang. Een werkgever moet de plannen vooraf met de ondernemingsraad (OR) bespreken. Deze moet vooraf ingestemd hebben met de camera’s voordat de werkgever kan starten met het cameratoezicht.

Zet de werkgever grootschalig en/of systematisch camerabewaking en toezicht in om diefstal en fraude door werknemers te bestrijden, of wordt door een werkgever, ondernemer of bestuurder (incidenteel) een verborgen camera ingezet? Dan moet men een data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren.

Rechten werknemers, patiënten, bezoekers en leden

Werknemers, patiënten, bezoekers en leden moeten weten dat er een camera hangt en met welk doel. U kunt dit kenbaar maken door bijvoorbeeld bordjes op te hangen. Daarnaast geeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) betrokkenen privacy rechten. Het recht op:

  • gegevens (camerabeelden) in te zien
  • vergeten te worden
  • beperking van de verwerking
  • bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens

Bewaartermijn camerabeelden

De werkgever mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken. Is er een incident vastgelegd (zoals diefstal), dan mogen de betreffende beelden bewaard blijven tot het incident is afgehandeld.

Betecom advies over cameratoezicht en bewaking

Camerabewaking en toezicht juist inzetten, is altijd maatwerk. Betecom beschikt over gespecialiseerde kennis over cameratechnieken en het inzetten van camerabewaking voor uiteenlopende doeleinden. Voor je bedrijf of (zorg)instelling, maar ook in je winkel, horecagelegenheid of sportclub. Wil je graag weten wat camera's in uw situatie kunnen toevoegen? Wij adviseren je graag hierover. Lees meer over onze visie en werkwijze of neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en advies.

Geïnteresseerd?

Ben je op zoek naar een oplossing in het veiliger maken van je bedrijf of woning? Laat het ons weten dan zoeken we samen de perfecte oplossing

Hartelijk dank. Uw gegevens zijn succesvol verzonden.
Oeps! Daar ging iets mis. Probeer het nogmaals of mail ons via info@betecom.nl
Do you have a question? Contact us now!

Contact Us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.