Brand

Rookmelder alleen onvoldoende voor brandveiligheid senioren

15/5/2019

Steeds vaker zijn senioren slachtoffer bij brand in woon- en zorgcentra of thuis. Ouderen vormen al jaren een kwetsbare groep bij brand. Alleen een rookmelder ophangen is onvoldoende om hen goed te beschermen.

Uit diverse onderzoeken (bron: brandveilig.com) blijkt dat rookmelders weliswaar aantoonbaar bijdragen aan snellere branddetectie en grotere overlevingskansen, maar dat alleen rookmelders voor verminderd zelfredzame senioren niet voldoende zijn om bij brand een veilige ontvluchting te waarborgen. Ze horen de ‘piep’ van de rookmelder slecht, het ontwerp en de regelgeving rond brandveiligheid in gebouwen houdt onvoldoende rekening met de verminderde zelfredzaamheid van ouderen.

Senioren, een mens apart

Senioren lopen ca. 3 keer meer kans te overlijden tijdens of ten gevolge van een brand ten opzichte van andere doelgroepen. Dit is het gevolg van:

• Achteruitgang van lichamelijke conditie

• Zintuiglijke waarneming

• Waakzaamheid en alertheid als gevolg van (beginnende) dementie

De verwondingen die senioren oplopen zijn ook moeilijker te behandelen vanwege de verouderde huid. Daarnaast wonen senioren ook vaker alleen wat hen extra kwetsbaar maakt.

Brandveiligheid in seniorencomplexen

Bij het ontwerp en de regelgeving rond brandveiligheid in gebouwen wordt onvoldoende rekening gehouden bij de verminderde zelfredzaamheid van ouderen. “Bewoners zijn niet binnen 3 minuten hun woning uit en zijn niet binnen 15 minuten van de verdieping af. Ook blijft rook geen 30 minuten binnen de brandende woning.Kortom, de bewoners kunnen niet veilig vluchten en niet veilig blijven zitten.Anno 2019 zijn er nog geen concrete stappen ondernomen om de bouwregelgeving te veranderen. En ondertussen zijn er steeds meer branden in seniorencomplexen, met evacuaties, gewonden en doden.” (René Hagen is lector Brandpreventie, Instituut Fysieke Veiligheid).

Ontvluchten of ‘stay in place’?

Ruud van Herpen, docent Fire Safety Engineering aan de TU Eindhoven, geeft aan: “Als tijdige ontvluchting het zwakke punt is, moeten we nadenken over mogelijkheden om veilig binnen gebouwen te schuilen voor een brand, het ‘stay-in-place’-principe. Maar daar is dan wel de absolute waarborg voor nodig dat we de brand te allen tijde tot één compartiment kunnen beperken middels automatische blussystemen. En dat met maatregelen als rookdichte scheidingen en overdrukventilatie de verspreiding van rook naar andere delen van het gebouw gegarandeerd wordt voorkomen. Dan kunnen mensen met mobiliteitsbeperkingen in woongebouwen met lange vluchtafstanden veilig in hun eigen woning blijven.”

Oplossingen brandveiligheid ouderen

Naast het ‘stay-in-place’-principe, kan ook het koppelen van een automatische blusinstallatie, zoals een woningsprinkler, aan de rookmelder de risico’s aanzienlijk verkleinen. Het IFV gaf al eerder advies om de brandveiligheid van ouderen te verbeteren door het aanpassen van het volume en de geluidsfrequentie van rookmelders en het verplichten van rookmelders in bestaande woningen.

Brandveilig ouderen zelf

Tot slot kan men ook zelf zorgen dat brand wordt voorkomen of zich minder snel verspreidt in huis. Twee derde van de fatale woningbranden ontstaan door menselijk handelen, waarbij onvoorzichtigheid bij roken (30%) de meest voorkomende brandoorzaak is. Ongeveer één op de zeven fatale woningbranden is ontstaan in de keuken en evenzoveel hadden een technische oorzaak (elektrische apparatuur). Maar liefst 25% van de slachtoffers bij brand is te wijten aan de brandbaarheid van matrassen en bekleed meubilair, zo blijkt uit ons onderzoek naar fatale woningbranden.

Beter beveiligd. Bel Betecom

Ook als het gaat om bescherming tegen brandrisico’s helpen wij graag en deskundig. Sommige brandpreventie-maatregelen kunt u zelf nemen. Optimale brandbeveiliging in huis is maatwerk en vereist deskundige risico-inventarisatie en advies. Betecom is al 30 jaar gebrand op veiligheid. Bel of mail ons.

Geïnteresseerd?

Ben je op zoek naar een oplossing in het veiliger maken van je bedrijf of woning? Laat het ons weten dan zoeken we samen de perfecte oplossing

Hartelijk dank. Uw gegevens zijn succesvol verzonden.
Oeps! Daar ging iets mis. Probeer het nogmaals of mail ons via info@betecom.nl
Do you have a question? Contact us now!

Contact Us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.