Brand

Lithium batterijen vormen serieus brandrisico

19/9/2019

Elektronica is haast niet meer weg te denken uit ons leven: het zorgt voor bereikbaarheid, mobiliteit en vermaak. Maar de lithium batterijen en accu’s die dit mogelijk maken, zijn gevaarlijk en vragen om extra brand beveiliging. omdat ze door een productiefout of mechanische beschadiging in een zogeheten ‘thermal runaway’ gaan. Dit is een onomkeerbaar proces waarbij afhankelijk van de oplaadstatus, de batterij uiteindelijk zal ontbranden met als gevolg dat giftige gassen vrijkomen, steekvlammen en soms zelf explosies ontstaan. Denk aan de branden bij Stella, in schuren en parkeergarages. Hoe kun je lithium batterijen veilig gebruiken en opslaan?

Brand beveiliging lithium batterijen en accu’s

Lithium batterijen brengen een onderschat gevaar met zich mee. Wet- en regelgeving brand beveiliging om het risico op schade zoveel mogelijk te beperken en juiste en veilige opslag van lithium batterijen te reguleren ontbreekt nog. Met de toename van de toepassingen van lithium batterijen, neemt het aantal branden fors toe en daarmee helaas ook de kans op schade en (dodelijke) slachtoffers.

Vorig jaar juli woedde in een accuopslag van Stella Fietsen in Nunspeet een enorme brand. Daarna volgde een brand met accu’s bij een opslagloods van fietsfabrikant Accell Nederland, moederbedrijf van merken als Batavus en Sparta, in Apeldoorn in december. Begin dit jaar ging het opnieuw mis bij Stella toen opnieuw accu's vlamvatten. Ook de brand beveiliging in  parkeergarages is een hot issue.

Veilige en verantwoorde opslaan van lithium batterijen

De zogenoemde PGS-richtlijn (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) die de veilige opslag van alle accu's moet regelen is niet eerder dan eind 2020 gereed. Dat stelt het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) die de werkgroep leidt die de richtlijn moet schrijven.

Burghgraef van Tiel & Partners is, in samenwerking met FSE Support, gestart met het opstellen van een document met hun visie voor een veilige en verantwoorde manier om lithium batterijen op te slaan. Daar waar de wetgeving nog op zich laat wachten, zal dit document helpen om het potentiële gevaar dat de lithium batterij met zich meebrengt, zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Daarbij kan het document als input dienen voor het ontwikkelen van de PGS-37 norm brand beveiliging.

In het document staan eenduidige en consequente richtlijnen en veiligheidsmaatregelen vanuit het oogpunt van brandveiligheid. “Het voorkomen van slachtoffers en het beperken van het risico op schade staan daarbij voorop”, vertelt Ronald Koster, Register Risicoprofessional RRP®. “De branden die lithium batterijen kunnen veroorzaken kunnen helaas niet worden voorkomen, maar de schade kan aanzienlijk beperkt worden.” (bron: brandveilig.com)

Advies brand beveiliging

Heb je te maken met gebruik en opslag van lithium batterijen in je bedrijf of woning? Informeer dan bij je brandbeveiligingsbedrijf en/of je verzekeraar. Houd ook de wet- en regelgeving in de gaten. Wil je meer informatie of ondersteuning bij brand beveiliging? Bel of mail ons voor advies.

#betecom #lithium #opslag #brandbeveiliging #richtlijn

Gerelateerd nieuws

Geen gerelateerd nieuws.

Geïnteresseerd?

Ben je op zoek naar een oplossing in het veiliger maken van je bedrijf of woning? Laat het ons weten dan zoeken we samen de perfecte oplossing

Hartelijk dank. Uw gegevens zijn succesvol verzonden.
Oeps! Daar ging iets mis. Probeer het nogmaals of mail ons via info@betecom.nl
Do you have a question? Contact us now!

Contact Us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.