Goede organisatie voorkomt brand in uw pand

Door goede organisatie kunt u het risico op brand in uw pand verkleinen en veel schade en letsel voorkomen. En voorkomen is beter dan blussen. Toch nemen we vaak pas maatregelen als het te laat is! 

U moet en kunt als werkgever, huurder en gebouwbeheerder veel doen aan de veiligheid van alle mensen in het pand. Bijvoorbeeld door het treffen van de juiste organisatorische maatregelen


Organisatorische maatregelen bij brand

Organisatorische maatregelen bij brand zijn alle maatregelen die u treft om te voorkomen dat er brand ontstaat. Maar ook om te voorkomen dat brand zich snel uitbreidt en rook zich sterk en snel ontwikkelt.

Organisatorische maatregelen bij brand zijn o.a. zorgen dat:

  • Uw brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties goed functioneren.
  • De brandweer snel toegang heeft tot uw pand.
  • Voldoende bluswater in de directe omgeving aanwezig is.
  • Uw bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) goed geregeld is.
  • Ontruimingsplannen en plattegronden up-to-date zijn.
  • Ontruimingsoefeningen en opleiding geregeld plaatsvindt.

Brandbeheerder en onderhoud brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
Een aangestelde en opgeleide brandbeheerder zorgt voor het goed functioneren van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Bij calamiteiten regelt de beheerder ook een snelle toegang van de Brandweer tot het pand en bluswater. 


Brand direcht melden

Opleiding en Bedrijfshulpverlening (BHV)

Om bij een brand op een veilige manier (conform de Arbowet) het pand te ontruimen en te blussen is een goede BHV-organisatie belangrijk. Zorg dat deze op orde is en uw personeel regelmatig wordt getraind. Ontruimingsplannen helpen bij een goede organisatie. Deze zijn vanuit het bouwbesluit verplicht voor die organisaties die ook een brandmeldinstallatie moeten hebben. Ook ontruimingsplattegronden zijn verplicht gesteld. Houd ook regelmatig een ontruimingsoefening.


Uw bedrijf beter beveiligen tegen brand met Betecom

Betecom is een Kiwa NCP Borg erkend en gecertificeerd Borg Technisch beveiligingsbedrijf. Wij zetten onze ervaring en expertise graag in om u, uw medewerkers en bedrijf te helpen de juiste organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen te nemen.

Wilt u meer weten over brandbeveiliging in uw bedrijf of instelling? Neem dan contact met ons op voor een advies op maat.  

Adviesaanvraag

Adviesaanvraag