Bouwkundige brandwerende maatregelen, basis voor veilig gebouw

De noodzaak van het nemen van bouwkundige brandwerende maatregelen werd deze zomer weer eens pijnlijk duidelijk bij de brand in een torenflat in Londen. Het complex is in mei nog helemaal vernieuwd. De montage en gebruikte beplating aan de buitenzijde bleek echter levensgevaarlijk. Wie is hiervoor nu eigenlijk verantwoordelijk?

In Nederland moeten gebouwen en verbouwingen waar een bouwvergunning voor is afgegeven voldoen aan een brandwerendheidseis. Alle soorten constructies moeten aan de eis voldoen, ongeacht het toegepaste constructie of afwerkmateriaal. Brandwerende constructies worden gecontroleerd en berekend aan de hand van de brandwerendheidseis in de Eurocodes. In deze codes worden verschillende constructies genoemd, zoals: brandwerende houtconstructies, betonconstructies en staalconstructies. Elk met een eigen brandgedrag en eisen.

Skyscraper in brand met tekst

Verantwoordelijkheid voor bouwkundige brandwerende maatregelen

Over de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid heerst vaak onduidelijkheid. Wettelijk is deze neergelegd bij de eigenaar van een bouwwerk. Die draagt er zorg voor, dat als gevolg van de staat van het bouwwerk, standplaats, open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt (samenvatting woningwet artikel 1a).

Natuurlijk hebben architect, bouwer, toeleverancier van materialen ook hun eigen verantwoordelijkheid, maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor de resulterende veiligheid op het bordje van de gebouweigenaar. De gebruiker van het pand (bijv. huurder, werkgever) is verantwoordelijk voor de persoonlijke veiligheid van medewerkers en bezoekers.


Checklist bouwkundige brandwerende maatregelen, waar moet u op letten?

De in de praktijk gebreken essentiële punten waarop u moet letten om te komen tot een brandveilig gebouw zijn door de Brandweer en Vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) bijeengebracht, met per product een beschrijving en een checklist brandveiligheid die doorlopen kan worden. Hiermee kunt u in ieder geval voor uzelf een stuk gebouwdossier opbouwen met betrekking de brandveiligheid van uw gebouw.


Ook montage is belangrijk issue brandveiligheid gebouw

De kwaliteit van brandwerende producten mag nog zo hoog zijn, als de montage niet deugt is de brandwerendheid ook niet gegarandeerd. BRL 2881 ‘Brandwerende voorzieningen voor doorvoeren’, heeft alleen betrekking op de kwaliteit van het product zelf. Vooral bij het maken van brandwerende doorvoeren gaat het vaak mis door ondeskundige montage. Tussen manchet en leiding blijft bijvoorbeeld vaak ruimte aanwezig die niet voldoende wordt afgedicht door opschuimend materiaal.


Bouwkundige brandwerende maatregelen bij nieuwbouw en verbouw

Per gebruiksfunctie van het gebouw (kantoorfunctie, winkelfunctie, industriefunctie, zorgfunctie, onderwijsfunctie e.d.) worden in het Bouwbesluit 2012 eisen gesteld. Vaak heeft een gebouw meerdere functies. Dat stelt specifieke eisen, die de bouwmogelijkheden kunnen beperken. Inventariseer daarom bij nieuwbouw en verbouwing al in een vroeg stadium welke brandveiligheidseisen en bouwkundige consequenties e.e.a. heeft.


Beter beveiligd. Betecom heeft ervaring en kent de wet- en regelgeving

Wij adviseren u graag en denken met u mee in het vinden van de juiste bouwkundige brandwerende maatregelen. Desgewenst treden we als deskundige, namens u, op tegenover betrokken partijen en instanties. Neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en advies.

Adviesaanvraag

Adviesaanvraag