Bedrijfsbrand ligt altijd op de loer

Jaarlijks worden bijna 20.000 bedrijven geconfronteerd met een brand. De helft van deze bedrijven gaat failliet en het persoonlijk letsel kan enorm zijn. Een serieus risico dus. Toch nemen we vaak pas maatregelen als het te laat is!

U moet en kunt als werkgever, huurder en gebouwbeheerder veel doen aan de veiligheid van alle mensen in het pand. Bij brand is hun veiligheid uw eerste zorg. Dat kan met een combinatie van al maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied. Deze maatregelen brandbeveiliging vormen een keten, die zo veilig is als de zwakste schakel.


Breng uw brand risico’s in kaart

Welke maatregelen u in uw specifieke situatie wettelijk moet nemen en kunt nemen om de veiligheid van uzelf, medewerkers en gebouwgebruikers nog meer te vergroten, blijkt uit een risico-inventarisatie. Door deze op te laten stellen door een Kiwa NCP-erkend branddetectiebedrijf, weet u precies waar de risico’s liggen en welke maatregelen u verplicht bent te nemen. Daarnaast wordt u geadviseerd over aanvullende maatregelen brandbeveiliging. Simpele maatregelen, zoals een brandalarm, sprinklerinstallatie, kleine blusmiddelen en regelmatig onderhoud zijn niet altijd wettelijk verplicht, maar in veel gevallen wel aan te bevelen.


Bedrijfsbrand serieus risico?

In 2016 hebben zich in Nederland 150 branden voorgedaan, waarbij de geraamde schade één miljoen euro of meer bedroeg. Het hoogste aantal sinds de registratie van deze branden in 1998 (bron: NIVRE). Ook zijn in dat jaar bijvoorbeeld 201.000 dieren omgekomen door stalbranden (bron: Wakker Dier). Het is duidelijk dat het nemen van voldoende maatregelen noodzakelijk is en blijft om letsel en schade te voorkomen.

Vormen van letsel en schade door bedrijfsbrand:

  • Persoonlijk letsel (u en uw medewerkers)
  • Directe materiële schade (gebouw, voorraden, machines, computers)
  • Milieuschade (gevaarlijke stoffen)
  • Gevaar voor de omgeving (explosie, asbest)
  • Economische schade (verlies van klanten, marktpositie)


Brandbeveiligingsplan

Op basis van de risico-inventarisatie wordt een brandbeveiligingsplan opgesteld op basis van de brandbeveiligingscirkel. Hierbij gaat het om een combinatie organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen. Het bevat een Plan van Eisen en een Plan van Aanpak. Indien gewenst worden maatregelen (zoals brandmeldinstallaties, CO2 en rookmelders) ook gecombineerd met een inbraakalarmsysteem.

Beveiligingsketen brandlight

Uw bedrijf beter beveiligen tegen brand met Betecom

Betecom is een Kiwa NCP-erkend en gecertificeerd Borg Technisch beveiligingsbedrijf. Wij zetten onze ervaring en expertise graag in om u, uw medewerkers en bedrijf te helpen de juiste brandbeveiligingsmaatregelen te nemen.

Wilt u meer weten over brandbeveiliging in uw bedrijf of instelling? Neem dan contact met ons op voor een advies op maat

Adviesaanvraag

Adviesaanvraag