Veiligheid in de gezondheidszorg

Beveiliging en veiligheid extra van belang in de gezondheidszorg: 

Beveiliging en veiligheid gezondheidszorg

  • Calimiteiten hebben vaak direct ernstige gevolgen

  • Beperkte zelfredzaamheid patiënten bij een calimiteit

  • Veiligheidsmaatregelen combineren met domotica en energiebesparing

 

 

Investeert in de juiste maatregelen

In de gezondheidszorg hebben calamiteiten als brand en diefstal vaak direct grote impact voor patiënten en personeel. Door de beperkte zelfredzaamheid van cliënten zijn speciale veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. De recente veranderingen in de organisatie van de (ouderen)zorg, vragen om een actuele aanpak zowel binnen zorginstellingen als bij zelfstandig wonenden.

Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring in uiteenlopende branches en helpen ook u graag de juiste maatregelen te nemen voor meer veiligheid in uw gezondheidszorginstelling.

Lees meer over onze visie en werkwijze of neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en veiligheidsadvies.

Vraag advies

Veiligheidsmaatregelen integreren met domotica en energiebesparing

Voor een extra stukje zorg en toezicht is het mogelijk veiligheidsmaatregelen te integreren of uit te breiden met domotica en energiebesparende voorzieningen. Zo maakt u optimaal gebruik van uw investeringen. 

Veiligheid in de gezondheidszorg

Als ondernemer en bestuurder ontkomt u niet aan een zeker bedrijfsrisico. Dat geldt ook voor beveiliging en veiligheid.

U neemt maatregelen om deze risico’s terug te brengen tot een voor u aanvaardbaar niveau. Hoe ver u daarin gaat, bepaalt u zelf of wordt opgelegd door de overheid, verzekering of uw patiënten.

Denk bijvoorbeeld aan: 


Hoe investeert u in de juiste maatregelen?
Het treffen van maatregelen vraagt om een investering. Om er zeker van te zijn dat u de juiste investering doet, is nadenken over (bedrijfs- en cliënten)risico’s en maatregelen van groot belang.

Betecom is een Kiwa NCP-erkend gecertificeerd Borg-beveiligings- en branddetectiebedrijf. Ook op het gebied van domotica beschikken wij over specialisten.

Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring in uiteenlopende branches en helpen ook u graag de juiste maatregelen te nemen voor meer veiligheid in uw gezondheidszorginstelling.

Lees meer over onze visie en werkwijze of neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en veiligheidsadvies.

Vraag advies

Adviesaanvraag

Adviesaanvraag