Bouwkundige brandwerende maatregelen

Een nieuw of bestaand gebouw moet voldoen aan een reeks bouwkundige (brandwerende maatregelen. De overheid heeft hiervoor landelijke regels vastgesteld die zijn vastgelegd in het bouwbesluit 2012


In het bouwbesluit staan alle bouwtechnische (brandveiligheids)eisen omschreven waaraan een gebouw moet voldoen, zoals:

 • Hoelang moet de hoofddraagconstructie bij brand blijven staan?
 • Hoe groot mag een brand- en/of rookcompartiment zijn?
 • Hoeveel nooduitgangen en brandslanghaspels moet een pand hebben?


Maar let op: niet de verhuurder, de architect of de aannemer, maar de gebruiker van een pand is verantwoordelijk voor de persoonlijke veiligheid van de medewerkers en bezoekers. Dat is dus even goed om te weten. Daarom is het zeer verstandig om van te voren goed uit te zoeken aan welke eisen een gebouw (met een specifieke functie) moet voldoen.

Een nieuw of bestaand gebouw moet voldoen aan een reeks bouwkundige (brandwerende maatregelen. De overheid heeft hiervoor landelijke regels vastgesteld die zijn vastgelegd in het bouwbesluit 2012

Brandveiligheidsmaatregelen bij nieuwbouw en verbouw

De eisen in het bouwbesluit variëren naar wat de gebruiksfunctie is van het gebouw (heeft het een kantoor-, winkel-, industrie-, zorg-, of onderwijsfunctie e.d.). Vaak komt het voor dat een gebouw meerdere functies heeft. Dat zorgt dus voor specifieke veiligheidseisen die misschien de bouwmogelijkheden kunnen beperken. Daarom is het aan te raden om al in een vroeg stadium van de bouw de brandveiligheidseisen en bouwkundige consequenties te inventariseren en te bespreken.

Wet en regelgeving

Betecom heeft ervaring en kent de wet- en regelgeving. Wij adviseren daarom je graag en helpen je mee in het vinden van oplossingen. Desgewenst kunnen wij ook als deskundige namens u optreden tegenover de betrokken partijen en instanties. Daarvoor kan je altijd contact opnemen voor een persoonlijke kennismaking en adviesgesprek

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bij een calamiteit in je pand moet er op adequate wijze:

 • Een aanvang worden gemaakt met het  blussen van de brand
 • Hulp worden verleent aan uw personeel of aan aanwezige bezoekers
 • De ontruiming van het bedrijfspand worden gecoördineerd
 • Het pand worden onderzocht op achterblijvers
 • De brandweer worden opgevangen en van informatie worden voorzien

Goede organisatie

Voor het juist uitvoeren hiervan is het dus belangrijk dat er een goede BHV-organisatie is en getraind personeel. 

Hierdoor worden zaken gewaarborgd als:

 • De toegankelijkheid van brandblusapparatuur
 • Vrij gebruik van vluchtroutes
 • Goed functionerende nood- en vluchtrouteverlichting
 • Benodigde vaardigheden voor eerste hulp bij calamiteiten

Brandveilige materialen

Door het gebruik van brandveilige materialen tijdens de bouw, voorkomt u dat een brand zich snel uitbreidt en veel giftige rook vrijkomt en verspreid. De inrichting van het pand bepaalt in grote mate de snelheid waarmee een brand zich kan uitbreiden en hoe hoog de temperaturen worden. Brandvertragende vloerbedekking en kantoormeubels helpen een snelle uitbreiding te voorkomen

Moeilijk brandbare en halogeenvrije kabel verminderen de hoeveelheid giftige rook en daarmee het aantal mogelijk slachtoffers.


Wij adviseren en ondersteunen

Uit de risico-inventarisatie zal naar voren komen welke organisatorische maatregelen in jouw geval van toepassing zijn en hoe deze het beste kunnen worden gewaarborgd binnen jouw organisatiet. Betecom kan je hierin adviseren en ondersteunen. Neem contact op voor vrijblijvend advies of naar de mogelijkheden van calamiteitentraining voor je personeel.


Meer oplossingen

Geïnteresseerd?

Ben je op zoek naar een oplossing in het veiliger maken van je bedrijf of woning? Laat het ons weten dan zoeken we samen de perfecte oplossing

Hartelijk dank. Uw gegevens zijn succesvol verzonden.
Oeps! Daar ging iets mis. Probeer het nogmaals of mail ons via info@betecom.nl
Do you have a question? Contact us now!

Contact Us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.