Brandbeveiliging voor publieke plekken

Brandbeveiliging voor publieke plekken

Met brandmeldinstallaties wordt een beginnende brand gemiddeld 13 minuten eerder ontdekt. Dat is veel tijd die zonder een installatie verloren gaat. Want wat je wilt voorkomen is dat de brandweer noodgedwongen je pand gecontrolleerd laat afbranden.

Ontruimingsinstallaties

Daarnaast wordt in combinatie met ontruimingsinstallaties iedereen die aanwezig is op tijd gewaarschuwd zodat zij op een veilige manier nog kunnen evacueren. Ook de mensen die slecht ter been zijn of helemaal niet in staat zichzelf te redden.

Met brandmeldinstallaties wordt een beginnende brand gemiddeld 13 minuten eerder ontdekt. Zo kunnen alle aanwezigen op tijd geëvacueerd worden.

Ontruimingsplannen en ontruimingsplattegronden

Het doel van een ontruimingsplan is te zorgen dat bij een calamiteit de ontruiming van het gebouw ordelijk en goed georganiseerd verloopt. Een ontruimingsplan moet daarom ook regelmatig worden getest op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en doeltreffendheid, zodat je niet voor verrassingen komt te staan en de kans op slachtoffers zo klein mogelijk is.

Vanuit het bouwbesluit, zijn organisaties die ook een brandmeldinstallatie moeten hebben verplicht om te beschikken over ontruimingsplannen en ontruimingsplattegronden.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bij een calamiteit in je pand moet er op adequate wijze:

  • Een aanvang worden gemaakt met het  blussen van de brand
  • Hulp worden verleent aan uw personeel of aan aanwezige bezoekers
  • De ontruiming van het bedrijfspand worden gecoördineerd
  • Het pand worden onderzocht op achterblijvers
  • De brandweer worden opgevangen en van informatie worden voorzien

Goede organisatie

Voor het juist uitvoeren hiervan is het dus belangrijk dat er een goede BHV-organisatie is en getraind personeel. 

Hierdoor worden zaken gewaarborgd als:

  • De toegankelijkheid van brandblusapparatuur
  • Vrij gebruik van vluchtroutes
  • Goed functionerende nood- en vluchtrouteverlichting
  • Benodigde vaardigheden voor eerste hulp bij calamiteiten

Brandveilige materialen

Door het gebruik van brandveilige materialen tijdens de bouw, voorkomt u dat een brand zich snel uitbreidt en veel giftige rook vrijkomt en verspreid. De inrichting van het pand bepaalt in grote mate de snelheid waarmee een brand zich kan uitbreiden en hoe hoog de temperaturen worden. Brandvertragende vloerbedekking en kantoormeubels helpen een snelle uitbreiding te voorkomen

Moeilijk brandbare en halogeenvrije kabel verminderen de hoeveelheid giftige rook en daarmee het aantal mogelijk slachtoffers.


Wij adviseren en ondersteunen

Uit de risico-inventarisatie zal naar voren komen welke organisatorische maatregelen in jouw geval van toepassing zijn en hoe deze het beste kunnen worden gewaarborgd binnen jouw organisatiet. Betecom kan je hierin adviseren en ondersteunen. Neem contact op voor vrijblijvend advies of naar de mogelijkheden van calamiteitentraining voor je personeel.


Meer oplossingen

Geïnteresseerd?

Ben je op zoek naar een oplossing in het veiliger maken van je bedrijf of woning? Laat het ons weten dan zoeken we samen de perfecte oplossing

Hartelijk dank. Uw gegevens zijn succesvol verzonden.
Oeps! Daar ging iets mis. Probeer het nogmaals of mail ons via info@betecom.nl
Do you have a question? Contact us now!

Contact Us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.