Bouwbesluit 2012 en brandveiligheid

Als eigenaar, gebruiker of huurder bent van een gebouw, u heeft te maken met diverse wetten en regels rond brandveiligheid.

Bouwbesluit 2012
Het Bouwbesluit 2012 regelt het brandveilig bouwen en verbouwen, alsmede de brandveilige toestand van alle bouwwerken. Voor bestaande gebouwen gelden andere eisen dan voor nieuwbouw. Brandveilig bouwen en het brandveilig gebruiken van bouwwerken zijn in het Bouwbesluit 2012 gevat. 

Bouwbesluit 2012 (PDF) 

Voldoen aan het bouwbesluit 2012

 

Arbowet

In het kader van veiligheid en gezondheid van medewerkers en omwonenden worden in de Arbeidsomstandigheden Wet (Arbowet) eveneens voorwaarden gesteld aan de brandveiligheid en organisatie in (bedrijfs)gebouwen. Denk aan een goede BHV-organisatie, vluchtwegen, noodverlichting en vluchtwegaanduiding, NEN-normen voor blusmiddelen enz. 

Brandpreventie Arbowetgeving

Adviesaanvraag

Adviesaanvraag