Inbraaksignalering met alarmsysteem en alarminstallatie

Een inbraaksignaleringssysteem (alarmsysteem / alarminstallatie) kan o.a. bestaan uit:

signalering-alarm-systeem-beveiliging-inbraak
Geïntegreerd alarmsysteem

  • Beveiligingscentrale (voor alarmmelding)

  • Code bedieningspanelen

  • Bewegingsmelders (detectoren)

  • Magneetcontacten

  • Binnen en/of buitensirenes (met flitslicht)


Het treffen van de juiste organisatorische en bouwkundige maatregelen alleen, is niet altijd voldoende. Wanneer inbrekers uw pand toch binnendringen is snelle signalering (detectie) essentieel. Daarna is het belangrijk dat de inbreker of overvaller in het pand vertraging oploopt, zodat alarmopvolging kan plaatsvinden voordat de dader met de buit is vertrokken.

Voor een snelle detectie met alarmsysteem (alarminstallatie) moet een signaleringsplan worden gemaakt. Dit is vaak een onderdeel van het totale beveiligingsplan dat Betecom maakt op basis van een degelijke risico-inventarisatie.

Beter beschermd. Bel Betecom

Voorkom inbraak, diefstal en overval en beperk de gevolgschade. Kies dan voor een geïntegreerd alarmsysteem. Wij helpen u graag. Lees meer over onze visie en werkwijze of neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en beveiligingsadvies.

Vraag advies

 

Voor meer veiligheid en snellere detectie is het raadzaam het signaleringssysteem uit te breiden met camerabewaking en eventueel te koppelen aan een toegangscontrolesysteem. Zo ontstaat een geïntegreerd beveiligingsysteem.

 

Alarminstallatie uitbereiden met domotica

Zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw kunt u overwegen uw alarmsysteem te koppelen aan of aan te vullen met met relevante domotica of energiebesparende voorzieningen

Beter beschermd. Bel Betecom

Voorkom inbraak, diefstal en overval en beperk de gevolgschade. Kies dan voor een geïntegreerd alarmsysteem. Wij helpen u graag. Lees meer over onze visie en werkwijze of neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en beveiligingsadvies.

Vraag advies

Adviesaanvraag

Adviesaanvraag