Organisatorische maatregelen en opleiding

Organisatorische maatregelen bij brand zijn alle maatregelen die u treft om te voorkomen dat er brand ontstaat, brand zich snel uitbreidt en rook zich te snel ontwikkelt.

Van belang is dat:

  • Uw brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties goed functioneren

  • De brandweer snel toegang heeft tot uw pand

  • Bluswater in de directe omgeving aanwezig is

  • Uw bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) goed geregeld is

 

Voorbeelden van organisatorische maatregelen bij brand

De kans op brand kan worden verminderd door een aantal zaken structureel in taken en procedures vast te leggen, zoals: orde en netheid, rookverbod, toezicht, onderhoud en ontruiming.

Ontstaat er toch een brand, dan moet de BHV goed op haar taak zijn voorbereid. U bent hiertoe volgens de huidige Arbowet, als gebruiker en/of eigenaar verplicht.

Betecom adviseert en ondersteunt

Welke organisatorische maatregelen in uw geval van toepassing zijn en hoe deze het beste kunnen worden gewaarborgd binnen uw organisatie, blijkt uit de risico-inventarisatie. Betecom kan u hiermee behulpzaam zijn. Neem contact op voor een vrijblijvend advies.

Vraag advies

 

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bij een calamiteit in uw pand moet op adequate wijze:

  • Een aanvang worden gemaakt met het blussen van de brand

  • Hulp worden verleent aan uw personeel of aan aanwezige bezoekers

  • De ontruiming van het bedrijfspand worden gecoördineerd

  • Het pand worden onderzocht op achterblijvers

  • De brandweer worden opgevangen en van informatie worden voorzien

 

Voor het juist (conform de Arbowet) uitvoeren hiervan is een goede BHV-organisatie gewenst en getraind personeel. Een goede BHV-organisatie waarborgt zaken als de toegankelijkheid van brandblusapparatuur, vrij gebruik van vluchtroutes, goed functionerende nood- en vluchtrouteverlichting en de benodigde vaardigheden voor eerste hulp bij calamiteiten.

Beheerder brandmeldinstallatie

Voor het goed functioneren van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie is het noodzakelijk dat deze regelmatig wordt getest. Hiervoor wordt bij voorkeur een beheerder aangesteld en opgeleid. Bij een calamiteit zorgt de beheerder voor een snelle toegang van de Brandweer tot het pand en het bluswater.

 

Ontruimingsplannen en ontruimingsplattegronden

Het doel van een ontruimingsplan is te zorgen dat bij een calamiteit de ontruiming van het gebouw ordelijk en goed georganiseerd verloopt. Een ontruimingsplan moet regelmatig worden getest op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en doeltreffendheid, zodat in geval van nood de kans op slachtoffers zo klein mogelijk is.

Ontruimingsplannen zijn vanuit het bouwbesluit verplicht voor die organisaties die ook een brandmeldinstallatie moeten hebben. Naast ontruimingsplannen zijn ook ontruimingsplattegronden verplicht gesteld.

 

Gebruik van brandveilige materialen

Door het gebruik van brandveilige materialen voorkomt u dat een brand zich snel uitbreid en veel giftige rook vrijkomt. De inrichting van het pand bepaalt in grote mate de snelheid waarmee een brand zich kan uitbreiden en de temperaturen die ontstaan. Brandvertragende vloerbedekking en kantoormeubels helpen een snelle uitbreiding te voorkomen.

Moeilijk brandbare en halogeenvrije kabels verminderen de hoeveelheid giftige rook en daarmee het aantal mogelijke slachtoffers.

 

Betecom adviseert en ondersteunt

Welke organisatorische maatregelen in uw geval van toepassing zijn en hoe deze het beste kunnen worden gewaarborgd binnen uw organisatie, blijkt uit de risico-inventarisatie. Betecom kan u hiermee behulpzaam zijn. Neem contact op voor een vrijblijvend advies.

Vraag ook naar de mogelijkheden van een calamiteitentraining voor uw personeel.

Vraag advies

Adviesaanvraag

Adviesaanvraag