Bouwkundige brandwerende maatregelen

Een nieuw of bestaand gebouw moet voldoen aan een reeks bouwkundige (brandwerende) maatregelen. De overheid heeft hiervoor landelijke regels vastgesteld die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.

Let op: niet de verhuurder, de aannemer of architect, maar de gebruiker van een pand is verantwoordelijk voor de persoonlijke veiligheid van medewerkers en bezoekers.

 

In het Bouwbesluit staan alle bouwtechnische (brandveiligheids)eisen omschreven waaraan een gebouw moet voldoen, zoals:

  • Hoelang moet de hoofddraagconstructie bij brand blijven staan?

  • Hoe groot mag een brand- en/of rookcompartiment zijn?

  • Hoeveel nooduitgangen en brandslanghaspels moet een pand hebben?

 

Betecom heeft ervaring en kent de wet- en regelgeving

Wij adviseren u graag en denk met u mee in het vinden van oplossingen. Desgewenst treden we als deskundige namens u op tegenover betrokken partijen en instanties. Neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en advies.

Vraag advies

 

Brandveiligheidsmaatregelen bij nieuwbouw en verbouw

De eisen in het Bouwbesluit variëren naar de gebruiksfunctie van het gebouw (kantoorfunctie, winkelfunctie, industriefunctie, zorgfunctie, onderwijsfunctie e.d.). Vaak heeft een gebouw meerdere functies. Dat stelt specifieke eisen, die de bouwmogelijkheden kunnen beperken. Het is daarom raadzaam de brandveiligheidseisen en bouwkundige consequenties daarvan in een vroeg stadium van de (ver)bouw te laten inventariseren.

 

Laat u tijdig informeren. Neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en advies.

Adviesaanvraag

Adviesaanvraag