Blussystemen en blussing

Bij brand niet meer wachten op de brandweer. Blussing met automatische blussystemen zorgt dat:

  • De brandhaard vroegtijdig wordt ontdekt

  • Automatisch wordt geblust

  • Grote schade wordt voorkomen

  • De continuïteit van uw organisatie is geborgd 


Door het nieuwe Bouwbesluit zal de brandweer minder vaak en later uitrukken, dan in het verleden het geval was. 

Bij blussing met behulp van automatische blussystemen worden branden zonder enige menselijke interventie geblust.U bent na het detecteren van de brand niet langer afhankelijk van doormelding naar en snelle opvolging van de brandweer.

 

Betecom gebrand op veiligheid

Wij adviseren u graag over uw automatisch blussysteem op basis van een risico-inventarisatie. Wij installeren het blussysteem op maat. Ook het onderhoud, de jaarlijkse inspectie en levering van aanvullende kleine blusmiddelen kunnen we voor u verzorgen. Neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en blusadvies.

Vraag advies

 

Automatische blussystemen (blussing)

Een brand ontstaat daar waar een ontstekingstemperatuur zich kan ontwikkelen. Veelal op plaatsen waar stroom loopt of apparatuur 24 uur per dag actief is. Bijvoorbeeld in meterkasten, technische ruimten, serverruimten, compressorruimten, besturingskasten e.d. 

Een automatisch blussysteem bestaat meestal uit:

  • Bluscentrale

  • Rook- en handmelders

  • Blusunit waarin het blusgas is opgeslagen

  • Akoestische en/of optische alarmeringsapparatuur

 

Eén en ander is afhankelijk van de grote van de ruimte waarin de apparatuur staat opgesteld. Wij bieden al basissystemen aan vanaf € 3.500,-- (excl. btw).

 

Betecom gebrand op veiligheid

Wij adviseren u graag over uw automatisch blussysteem en kleine blusmiddelen. Neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en blusadvies.

Adviesaanvraag

Adviesaanvraag