Alarmering en alarmopvolging bij brand

Doormelding en de alarmopvolging vormen een essentieel onderdeel van de beveiligingsketen. Let op: 

Doormelding en alarmopvolging inbraak

  • Automatische doormelding naar de brandweer (112) is niet standaard

  • Doormelding en alarmopvolging moeten wel adequaat zijn geregeld

  • Slachtoffers en schade bij brand worden beperkt

 

In het nieuwe Bouwbesluit zijn de eisen voor de automatische doormelding van een brandmeldinstallatie (BMI) gewijzigd. Omdat in het verleden de brandweer vaak moest uitrukken naar een valse melding veroorzaakt door een rookmelder, probeert men dit met het nieuwe Bouwbesluit terug te dringen. Men eist nu minder vaak een automatische doormelding.

Het ontbreken van automatische en snelle doormelding vergroot de noodzaak voor automatische blussystemen en het aanbrengen van kleine blusmiddelen zodat de brandhaard snel kan worden geblust.

 

Beter beschermd. Bel Betecom

Voorkom brand en beperk de gevolgschade. Neem de juiste beveiligingsmaatregelen en zorg voor opvolging. Wij helpen u graag. Lees meer over onze visie en werkwijze of neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en beveiligingsadvies.

Vraag advies

Brandmeldinstallatie meldt niet automatisch door!

Zonder adequate doormelding kan het gebeuren dat 's nachts in uw bedrijfspand een brand ontstaat, die pas door de eerste werknemer wordt ontdekt. U treft uw pand totaal verwoest aan. Ondanks uw brandmeldinstallatie.

Gelukkig geeft een brandmeldinstallatie een storingsmelding bij brand. Deze storingsmeldingen dienen volgens de norm te worden doorgemeld naar een Particuliere Alarmcentrale (PAC). Uw installatie is dus sowieso uitgerust met een doormeldvoorziening. De melding gaat echter niet automatisch direct naar de brandweer (112-centrale), maar naar de particuliere alarmcentrale. Deze waarschuwt de eigenaar/gebruiker die moet gaan kijken wat er aan de hand is (verificaties).

 

Doormelding regelen

Voor doormelding naar een gecertificeerde particuliere alarmcentrale moet u een service-overeenkomst afsluiten. Betecom werkt hiervoor uitsluitend samen met gecertificeerde bewakingsdiensten.

Met de door Betecom toegepaste beveiligingscentrale kunt u ook naar uw mobiele nummer laten doormelden, waarna u zelf gaat kijken of een sleutelhouder belt die voor u polshoogte gaat nemen. Beschikt uw over camerabewaking met bijvoorbeeld Live View, dan kunt u de brand live zien en direct actie ondernemen.

 

Wanneer komt de brandweer in actie?

Bij een geverifieerde melding, een melding waarbij geconstateerd is dat er daadwerkelijk brand is, kunt u zelf 112 bellen of waarschuwt de meldkamer van de  particuliere alarmcentrale voor u direct de brandweer (112).

Alleen geverifieerde alarmmeldingen worden doorgegeven aan de brandweer.


De brandweer komt pas in actie als: 

  • Een sleutelhouder (u zelf, een medewerker, bewakingsdienst) geconstateerd heeft dat er daadwerkelijk brand is

  • Een technische verificatie heeft plaats gevonden (2 detectoren onafhankelijk van elkaar een alarm hebben gegeven)

  • Verificatie heeft plaats gevonden met behulp van camerabeelden (Live View) of geluidsoverdracht (inluisteren)

 

Beter beschermd. Bel Betecom

Voorkom brand en beperk de gevolgschade. Neem de juiste beveiligingsmaatregelen en zorg voor opvolging. Wij helpen u graag. Lees meer over onze visie en werkwijze of neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en beveiligingsadvies.

Vraag advies

Adviesaanvraag

Adviesaanvraag