Veiligebuurt-app helpt tegen inbraak woning

Buurtpreventie voorkomt 30% van de inbraken. Woninginbraak in de buurt? U hoort het allemaal via de Veiligebuurt-app of de lokale Whatsapp-groep. U ontvang belangrijke meldingen van uw buren, Politie, Burgernet, AmberAlert en meer…. Verdacht persoon gezien? Help een heterdaadje te pakken en deel een signalement of een vluchtrichting, zodat de Politie de dader snel weet te vangen.

Is digitale buurtpreventie succesvol?

We maken steeds vaker gebruik van WhatsApp-groepen om onze buurt of wijk veiliger te maken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft nu onderzocht of en hoe deze digitale platformen bijdragen aan de veiligheidsbeleving onder burgers.

Avans Hogeschool voerde een verkennend onderzoek uit onder 442 respondenten tussen de 20 en 79 jaar oud in Nederland. Met als hoofdvraag: Is digitale buurtpreventie succesvol? Dit werd o.a. getest met de Veiligebuurt-app. Bijna driekwart van de respondenten reageert positief op de vraag: ‘Draagt de app Veiligebuurt.nl bij aan het sneller melden van verdachte situaties?’ De ondervraagde groep geeft aan hier sneller melding van te maken dan vóór dat zij gebruikmaakten van de app. 

Veiligheidsbeleving is combinatie van middelen 

Wort dit positieve veiligheidsgevoel onder de respondenten ook vergroot door het digitale platform Veiligebuurt.nl? “Veiligheid bereik je niet met een app alleen”, aldus een van de respondenten. Die geven aan dat veiligheidsbeleving vooral een combinatie is van middelen, zoals gecertificeerd hang-en-sluitwerk, bewustwording onder burgers en de bereidheid om verdachte situaties te melden (bron: beveiligingnieuws.nl). Denk ook aan camerabewaking in en om huis.

Whatsapp-groepen versus Veiligebuurt.nl

Whatsapp heeft vaak een sociale functie, waarin men informatie kan delen met elkaar. Dit kan leiden tot emotionele berichten. Goede sturing, monitoring en afspraken zijn belangrijk bij het gebruiken van een Whatsapp-groep voor buurtpreventie. Mogelijk ontstaat anders juist een onveilig gevoel. Daarnaast is deelname aan een Whatsapp-groep niet anoniem. Veiligebuurt.nl geeft de optie om anoniem deel te nemen. Lees meer over het gebruik van een Whatsapp-groep in de buurt.

Uw huis beter beveiligen met Betecom

U kunt veel zelf doen om uw huis en haard te beschermen. Betecom is een Kiwa NCP-erkend en gecertificeerd Borg Technisch beveiligingsbedrijf. Wij zetten onze ervaring en expertise graag in om u te helpen u nog veiliger te voelen en de juiste maatregelen te nemen. Neem dan contact met ons op voor een advies op maat.

Ik Woon Veilig PlanAdviesaanvraag

Adviesaanvraag

Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief